رفتن به مطلب
انجمن کارن آی تی

پست های پیشنهاد شده

php.png

در این فصل می خواهیم در رابطه با رشته ها (متن ها – strings) و کاراکترها در PHP صحبت کنیم 

امیدوارم تا آخر این مطلب در کنار ما همراه باشید

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
  • 3 هفته بعد...

جلسه سی و هفتم

کاربرد علامت های خاص برای دستور echo در PHP

 

همان طور که می دانید، از دستور echo در PHP می توانیم برای چاپ متن ها (یا نتیجه اجرای کد HTML) در خروجی استفاده کنیم. برخی علامت ها، یک سری کاربرد خاص برای چاپ متن در خروجی دارند که آنها را در جدول زیر نمایش داده ایم و کاربرد هر کدام را نیز ذکر کرده ایم :

کاربرد علامت ها
چاپ علامت backslash (ممیز وارونه) \\
چاپ علامت دلار ($) \$

چاپ علامت کوتیشن دوبل (“)

مثال )

<?php
echo("\$");
?>

نتیجه :

$

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جلسه سی و هشتم

شیوه های چاپ متن در خروجی PHP

 

در PHP برای چاپ متن در خروجی، سه شیوه زیر به کار می رود :

1- استفاده از علامت ” (علامت کوتیشن دوبل)

2- استفاده از علامت ‘ (علامت کوتیشن تکی)

3- استفاده از دستور زبان Here Document

شیوه اول : استفاده از علامت ” (علامت کوتیشن دوبل)

در این شیوه، باید متن مورد نظر خود را در میان دو علامت ” قرار بدهید. به مثال زیر توجه کنید :

<?php
$name="ali";
echo($name);
?>

نتیجه :

ali

همچنین، برای این شیوه، یک سری علامت وجود دارد که دارای معانی خاص می باشند. این علامت ها را در مباحث دیگر شرح داده ایم.

شیوه دوم : استفاده از علامت ‘ (علامت کوتیشن تکی)

این شیوه دقیقا همانند شیوه استفاده از علامت ” می باشد، اما این تفاوت را دارد که تنها تعدادی از علامت هایی که دارای معانی خاص برای شیوه ((استفاده از “)) می باشند برای این شیوه نیز کارایی دارند، یعنی مثلا علامت های $\ اگر برای شیوه ((استفاده از “)) به کار رود، آنگاه علامت $ در خروجی چاپ می شود، اما اگر همین علامت برای شیوه ((استفاده از ‘)) به کار رود، آنگاه خود علامت های $\ در خروجی چاپ می شود. این موضوع را در مثال زیر نشان داده ایم :

<?php
echo("sign : \$");
echo("<br />");
echo('sign : \$');
?>

نتیجه :

sign : $
sign : \$

شیوه سوم : استفاده از دستور زبان Here Document

Here Document ها برای ساخت بلوک های بزرگ متن به کار می روند تا دیگر نیازی نباشد که مجبور باشیم کل یک متن بزرگ را درون پرانتز دستور echo بنویسیم. به مثال زیر توجه کنید :

<?php
$text=<<<end_of_text
a big text.
end_of_text;
echo("$text");
?>

نتیجه :

a big text.

علامت های >>> اعلام می کنند که یک Here Document در حال شروع شدن است. سپس یک عبارت را برای تعیین پایان متن باید مشخص کنیم که در این مثال، عبارت end_of_text انتخاب شده است. عبارت end_of_text را باید در خط بعد از متن بنویسیم تا برای تشخیص پایان متن به کار رود. یعنی اینکه اجرا کننده کدها، هنگام اجرای کدهای PHP ، وقتی به عبارت end_of_text برسد، می فهمد که به انتهای متن رسیده است و باقی عبارات بعدی جزء متن نمی باشند.

 

نکته : متن درون Here Document هنگام چاپ شدن با دستور echo ، همانند شیوه استفاده از علامت ” (کوتیشن دوبل)، چاپ خواهد شد و تمامی علامت های معنی داری که برای علامت ” وجود دارد، دقیقا همان کاربردها را برای Here Document ها خواهند داشت.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
  • 7 ماه بعد...

جلسه سی و نهم

اتصال دو رشته به هم در PHP

 

در PHP با استفاده از علامت نقطه (یعنی .) می توانیم دو رشته را به هم متصل کنیم. به مثال زیر توجه کنید :

<?php
$A="ALI";
$B="REZA";
$C=$A.$B;
echo($C);       
?>

نتیجه :

ALIREZA

نکته :

برای اتصال دو رشته به یکدیگر، از عملگر تندنویسی .= نیز می توانیم استفاده کنیم. عملگرهای تندنویسی، برای کمتر شدن حجم کدها در PHP ، به کار می روند.

 

 

عملگر تندنویسی عبارت عبارت معادل
.= $A.=$B $A=$A.$B

برای درک این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

<?php
$A="hello";
$B=" my friend";
$A.=$B;
echo($A);  
?>

نتیجه :

hello my friend

 

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

جلسه چهل

تفاوت بین علامت ‘ (علامت single quotes) و علامت ” (علامت double-quotes)، هنگام تعریف متن در PHP

 

هنگام تعریف متن در PHP ، شاید در بسیاری از موارد مشاهده کرده باشید که دو علامت ‘ و ” نتایج یکسانی دارند، ولی باید بدانید که این دو علامت، دارای تفاوت های مهمی می باشند. علامت ‘ وقتی برای تعریف یک متن به کار می رود، PHP آن را به طور کامل به صورت متن در نظر می گیرد، اما اگر از علامت ” برای نمایش یک متن استفاده کنیم، آنگاه PHP به درون متن تعریف شده، به دنبال کاراکترهای (عبارت های) معنی دار و یا نام متغیرها (البته با علامت $) جستجو می کند و چنانچه آنها را بیابد، به جای آنها، معادلشان را در متن مورد نظر، قرار می دهد.

برای درک بهتر این موضوع، به مثال زیر توجه کنید :

<?php
$number=5;
echo 'number is $number';
echo "<br />";
echo "number is $number";
?>

نتیجه :

number is $number
number is 5

مشاهده می کنید که هنگام استفاده از علامت ‘ برای دستور echo ، تمامی عبارت قرار گرفته در بین علامت های ‘ به صورت متن در نظر گرفته شده و PHP به محتویات آن هیچ توجهی نمی کند، اما زمانی که از علامت ” برای دستور echo استفاده کرده ایم، PHP در آن جستجو نموده و با دیدن متغیر $number ، مقدار متناظر با آن را، در عبارت، جایگزین کرده است.

لینک ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
  • اضافه کردن...